หัวล้านชาย – ลักษณะ หัวล้าน กรรมพันธุ์ ในเพศชาย พร้อมคำแนะนำ วิธีแก้ผมร่วง ผู้ชาย

หัวล้านชาย คำๆนี้ หนุ่มๆ หลายๆ คนคงขยาด โดยเฉพาะหนุ่มๆ ที่ประสบปัญหา ผมร่วงใช้อะไรดี ผมร่วงจนเกือบหมดหัว หรือบางคน หัวล้าน ไปเลยก็มี ซึ่งหากเป็นหนุ่มๆ ที่อายุยังน้อย อาจ จะทำให้เสียความมั่นใจ และบุคลิกไปเลยก็ได้ เพราะเพื่อนๆ ในวัยเดียวกันยังคงมีผมดกดำ แต่คุณกลับต้องมานั่งรับชะตากรรม โดยเฉพาะหนุ่มๆ ที่มีกรรมพันธุ์ หัวล้าน ซึ่งบางคนถึงกับสกีนเฮด แบบไม่ต้องรอให้ผมหมดหัว หากใครมีหัวสวย ก็ถือว่าอินเทรนด์ไป เพราะจะทำให้ดูเป็นหนุ่มมาดเท่ห์ แต่บางคนก็สุดวิสัย จำใจโกนหรือทำให้เป็นคน หัวล้าน ไปเลย โดยไม่ต้องรอให้ผมร่วงหมดหัว

หัวล้านชาย จากกรรมพันธุ์

ส่วนใหญ่หนุ่มๆ ที่ หัวล้าน จะมักจะมีสาเหตุมาจากกรรมพันธุ์ เป็นเพราะเกิดจากฮอร์โมนเพศชาย ไดไฮโรเทสโทสเตอโรรน (DHT) ซึ่งมีผลต่อความแข็งแรงของรากผม และการเกิดของบรรดาขนทั่วร่างกายโดยเฉพาะขนหัว หรือผม นั่นเอง ซึ่งรากผมจะมีความไวต่อฮอร์โมนดังกล่าว ทำให้พบบ่อยบริเวณด้านหน้า  ส่วนบท และส่วนกลางของหนังศีรษะ ทำให้เรามักได้เห็นคุณหนุ่มๆ ส่วนใหญ่มักมีหัวล้านเป็นรูปตัวเอ็ม หรือแหว่งเป็นรูปไข่ดาว

การจำแนกประเภทของ หัวล้านชาย และลักษณะการเกิด ผมร่วง

หัวล้าน ผมร่วง และ ผมบาง ในผู้ชาย นับเป็นปัญหาที่พบบ่อยในปัจจุบัน ส่วนใหญ่ผู้ที่มีปัญหานี้มีผลกระทบต่อสุขภาพทางกายไม่มากนัก ในผู้ป่วยบางรายผลกระทบต่อสภาพจิตมีมากเกินกว่าที่แพทย์ผู้รักษาจะคาดถึง ในการตรวจวินิจฉัยผู้ป่วยที่มีอาการผมร่วงนั้น นอกจากต้องจำแนกว่าปัญหาที่แท้จริงนั้น เกิดจาก ผมร่วง ผมบาง เส้นผมเปราะแล้วหักหรือขาด หรือผมไม่ขึ้นแล้ว อาการที่ผู้ป่วยบอกว่า ผมร่วง นั้นอาจจะเป็นการร่วงที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติก็ได้

Classification of Alopecia (การแบ่งลักษณะของอาการ หัวล้านชาย )

เราสามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มใหญ่ตามลักษณะของหนังศีรษะที่มีการหลุดร่วงคือ
• กลุ่มที่ 1 ผมร่วงแบบไม่มีแผลเป็น (non-scarring or non-cicatricial alopecias)
โดยเป็นชนิดร่วงทั่วทั้งศีรษะ (diffuse) กับชนิดร่วงเป็นหย่อม (localized)
• กลุ่มที่ 2 ผมร่วงแบบมีแผลเป็น (scarring or cicatricialalopecias)

กลุ่มที่ 1 Non-scarring alopecia: ผมร่วง แบบไม่มีแผลเป็น

1. ชนิดร่วงทั่วทั้งศีรษะ (diffuse)
1.1  Stress induced-alopecia หรือ telogen effluvium

หมายถึง ภาวะที่มีการหลุดร่วงของผมใน ระยะ Telogen stage มากกว่า 100 เส้นต่อวัน พบร่วงทั่วๆ ไปไม่รุนแรง โดยมีสาเหตุหลัก คือ ความเจ็บป่วยหรือภาวะเครียด “injury or stress” หรือ “physiologic effluvium” ซึ่งมีผลต่อวงจรการเจริญเติบโตของเส้นผม

โรคที่ส่งผลทำให้ หัวล้าน ผมร่วงเยอะมาก  ได้แก่

โรคที่ส่งผลทำให้ หัวล้าน ผมร่วงเยอะมาก  ได้แก่

• ภาวะที่มีการติดเชื้อรุนแรงและมีไข้สูง เช่น ป่วยเป็นไข้มาเลเรีย ไข้เลือดออก

• Severe psychological stress (life-threatening situation, major surgery)

• Endocrinopathies: hypo- or hyperthyroidism, จะพบว่าผมจะแห้ง เส้นเล็กบาง หรือ peri- or postmenopausal state

• ภาวะขาดอาหาร: caloric deprivation, protein deprivation, essential fatty acid or biotin deficiency, iron deficiency

• การได้รับยาบางอย่าง เช่น

– Anticoagulants: heparin, coumarins
– Anti-thyroid drugs: thiouracil, carbimazole

– Antibiotic drugs: sulfasalazine

– Anti-tuberculous drugs: ethionamide
– Synthetic retinoids

– Other: indomethacin, nitrofurantoin

– ผมร่วงตามสรีรวิทยาของทารก

– ผมร่วงภายหลังคลอด

– โรคที่หนังศีรษะ เช่น psoriasis หรือ seborrheic dermatitis

การรักษา หัวล้าน รักษาผมร่วง จากโรคดังกล่าว:

ทำได้โดยกำจัดสาเหตุหลักๆออกไป และควรแนะนำผู้ป่วยให้ทราบว่าโรคนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของวงจรการเจริญและการหลุดร่วงของเส้นผม ซึ่งมีโอกาสงอกกลับมาเป็นปกติ ถ้าไม่มีโรคแทรกซ้อนอื่นภายในระยะเวลาประมาณ 6-12 เดือน การพยากรณ์ของโรคดี สามารถหายกลับเป็นปกติได้ ยกเว้นบางรายที่อาจเรื้อรังเป็นปีได้

1.2 Androgenic alopecia หรือ รูปแบบ หัวล้าน ชาย

เป็น ผมร่วงแบบไม่มีแผลเป็น (non-scarring or non-cicatricial alopecias) ที่มี รูปแบบของการหลุดร่วงที่จำเพาะ พบมากในผู้ชาย จึงเรียกว่า male pattern baldness (MPB) โดยเป็นผลมาจากยีนที่มี androgenic receptor ในบุคคลที่มีประวัติคนในครอบครัวฝ่ายพ่อหรือแม่ผมบาง ศีรษะล้าน อาการจะพบได้ตั้งแต่เมื่อเริ่มเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์เรื่อยไปจนถึงอายุ 40 ปี จะแตกต่างกันอยู่บ้างในเรื่องของปริมาณผมที่ร่วง และความรวดเร็วของการเกิดเท่านั้น

เมื่อฮอร์โมนแอนโดรเจน (Androgen) ที่จะเพิ่มมากขึ้นในช่วงวัยเจริญพันธุ์ไปมีผลกระทบต่อการสร้าง hormone dihydrotestosterone (DHT) ที่ต่อมขน ซึ่งเป็นฮอร์โมนที่มีฤทธิ์ทำให้เส้นผมเปลี่ยนแปลงจากผมที่ดกดำแข็งแรงไปเป็นเส้นขนอ่อน ลีบเล็กลง จนต่อมขนฝ่อลงในที่สุด ส่งผลให้ในเวลาต่อมาจะไม่มีผมงอกในบริเวณหนังศีรษะตรงจุดนั้น ทำให้เห็นศีรษะล้านได้

ในคนยุโรป และอเมริกา จะพบอาการ หัวล้านจากกรรมพันธุ์ เพิ่มขึ้นตามวัย เกือบร้อยละ 90 ในผู้สูงวัย รองลงมาเป็นคนแถบเอเชีย และคนแอฟริกัน-อเมริกัน แต่จะพบน้อยในคนอเมริกันพื้นเมือง กับชาวเอสกิโม

บริเวณอาการของ หัวล้านชาย


รูปภาพที่ 4 ตำแหน่งและการกระจาย หัวล้านจากกรรมพันธุ์ : เริ่มจากหน้าผาก มีการร่นของแนวผมด้านหน้า (anterior frontal hair line)โดยเฉพาะมุมด้านข้าง parietal ทำให้เห็นเป็นร่องเว้ลึกไปคล้ายๆตัวเอ็ม (M-shaped recession) จากนั้นจะเริ่มบางที่บริเวณกระหม่อม (vertex) หรือที่เราเรียกกันว่า “ไข่ดาว” และจะขยายออกโดยรอบทั้งศรีษะ  จนในที่สุดผมบนหนังศีรษะหายหมดเหลือเฉพาะด้านข้างขมับ (temporal) และท้ายทอย (occipital)

รูปแบบของ หัวล้านชาย ในแต่ละช่วง


รูปภาพที่ 5 แสดงตำแหน่งผมที่หลุดร่วง และ หัวล้านจากกรรมพันธุ์ (Androgenic Alopecia)  จาก I-VII แบ่งตามทฤษฎีของ Hamilton-Norwood classification

การรักษา หัวล้านจากกรรมพันธ์ุในชาย

วิธีแก้ผมร่วง หัวล้าน จากกรรมพันธุ์

ยังมีอีกหลายๆ คนที่กำลังกลุ้มใจกับปัญหา หัวล้าน ผมบาง ผมร่วง ที่เรียกว่ามีความผิดปกติเกิดกับเส้นผมมาก หลายคนกลัวว่าจะกลายเป็นคนหัวล้านถาวร โดยเฉพาะผู้ที่มีอาการ หัวล้านจากกรรมพันธุ์ ที่อาจจะไม่สามารถหลีกเลี่ยงยีนตัวนี้ได้ การแก้ปัญหาสมัยนี้คือ การใช้ ยาปลูกผม ที่ในปัจจุบันออกมาให้เลือกใช้กันอย่างมากมาย ตัวที่เด่นๆ และรับรองว่าได้ผล อาทิเช่น …

ยาที่ได้รับการยืนยันว่าได้ผล คือ

1. ยารับประทาน Finasteride  ( ฟีนาสเตอไรด์ )

Finasteride สามารถยับยั้ง enzyme 5 alpha reductase ซึ่งทำหน้าที่เปลี่ยน testosterone ให้เป็น dihydrotestosterone (DHT) ซึ่งมีฤทธิ์ทำให้ผมบางไม่งอกใหม่ได้ เมื่อทานไประยะหนึ่งจะพบว่าผมร่วงน้อยลงมาก และหากทานไปต่อเนื่องจะพบไรเส้นผมขึ้นจนลดอาการผมบาง ได้ผลค่อนข้างดี

ผลข้างเคียงของ Finasteride

ในเพศชาย จะส่งผลกับต่อมลูกหมากโดยตรง ลดฮอร์โมนเพศชาย ซึ่งทำให้รู้สึกมีความต้องการทางเพศลดลง ปริมาณน้ำอสุจิน้อยลง หากใช้ติดต่อกันเป็นเวลานาน เสี่ยงต่อภาวะเป็นหมันได้สูงมาก

2. ยารับประทาน และ ยาหยอด Minoxidil ( ไมนอกซิดิล )

จะช่วย แก้ผมร่วง และฟื้นฟูเส้นผมได้ดี สำหรับคนที่มีฮอร์โมนในร่างกายสมดุล และร่างกายได้รับสารอาหารที่จำเป็นต่อการเติบโตของเส้นผม เมื่อหลอดเลือดขยายตัวดีขึ้นแล้ว สารอาหารต่างๆก็จะวิ่งเข้าบำรุงเส้นผมได้ หากเป็นผู้ที่ระดับฮอร์โมนที่ไม่สมดุล (โดยมากจะมีอายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป) แม้ร่างกายมีสารอาหารที่เพียงพอ เลือดก็จะไม่นำพาสารอาหารไปเลี้ยงเส้นผมได้ดีเท่าที่ควร ทำให้อาการผมร่วงหรือผมไม่งอกขึ้นมา ยังคงมีอาการเหล่านี้อยู่

ผลข้างเคียงของ Minoxidil

เนื่องจากเป็นยาลดความดัน จึงมีโอกาสทำให้เป็นลมได้ในบางคนที่ใช้ในปริมาณมากหรือมีความเข้มข้นที่มากเกินไป รวมถึงคนที่มีปัญหาด้านสุขภาพอื่นๆหรือโรคแทรกซ้อน แม้ใช้ในปริมาณปกติก็อาจทำให้ความดันต่ำลงจนร่างกายปรับตัวไม่ทันได้เช่นกัน

3. กลุ่มสารอาหาร Nutri-Active ®  

กระบวนการทำงานของ กลุ่มสารอาหาร Nutri-Active ® (Hair Soul)

นำพาสารอาหารที่จำเป็นต่อการเติบโตของเส้นผม 29 ชนิด ปรับสมดุลของ ฮอร์โมน DHT ที่เป็นเหตุให้ ผมร่วง หรือ หัวล้านในผู้ชาย ดูดซึมได้ไวจนเข้าไปบำรุงรากผมได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยการแทรกซึมที่กว่าเพราะรักษาและหล่อเลี้ยงเส้นผมจากภายใน ไม่เหมือนกับยาทั่วไปที่ใช้กับภายนอก เพราะตามธรรมชาติแล้วนั้นผิวหนังของมนุษย์เป็นส่วนที่กันอุณหภูมิและความชื้นหรือของเหลวไม่ให้เข้าสู่ร่างกาย ดังนั้นการหยอดหรือทาจากภายนอก ตัวยาจะแทรกซึมเข้าไปใต้ชั้นผิวหนังได้เพียงระดับหนึ่ง แต่จะระเหยจนเจือจางออกจากผิวหนังในปริมาณที่มากกว่า

การลดผมร่วงและฟื้นฟูเส้นผม กลุ่มสารอาหาร Nutri-Active ® (Hair Soul)

ตามกระบวนการที่กล่าวข้างต้น เมื่อทาน Hair Soul ติดต่อกันทุกวันจะพบว่า หลังจากสัปดาห์แรกเส้นผมจะหลุดร่วงน้อยลงมากอย่างเห็นได้ชัด หลังจาก 1 เดือนเป็นต้นไป จะพบว่าเส้นผมแข็งแรงมากขึ้น หลุดร่วงน้อยลงมาก เส้นผมมีสุขภาพดีขึ้น และเริ่มเห็นไรผมบางๆขึ้นมาบ้างในช่วงนี้ หลังจากเดือนที่ 3 เป็นต้นไป จะเริ่มมีเส้นผมเกิดขึ้นใหม่ มีไรผมเพิ่มมากขึ้น และเมื่อทานต่อไปเส้นผมจะมีขนาดใหญ่ขึ้น เพราะรากและเส้นผมได้รับสารอาหารถึง 29 ชนิดอย่างต่อเนื่อง

ผลข้างเคียงของ กลุ่มสารอาหาร Nutri-Active®

ไม่มีผลข้างเคียง

อาหารเสริมบำรุงผมสำหรับผู้หญิงที่ผมร่วงหนักมาก H-Balanze

*อาหารเสริมบำรุงรากผม Hair Soul (H Balanze) ใช้ได้ผลทั้งผู้ชายและผู้หญิง

กลุ่มที่ 2 Cicatricial alopecias: ผมร่วงแบบมีแผลเป็น ได้แก่

2.1 โรคติดเชื้อ

• เชื้อรา: Tinea capitis-Kerion

• เชื้อ Bacteria: bacterial folliculitis, furunculosis, carbuncle, tertiary syphilis, tuberculosis

• Protozoal: leishmanial

• Viral: herpes zoster, herpes simplex, warts

2.2 โรคมะเร็งที่หนังศีรษะ

basal cell carcinoma, squamous carcinoma, zyringoma, seborrheic keratosis

2.3 การบาดเจ็บของหนังศีรษะ:

mechanical trauma, x-ray, ถูกไฟไหม้ หรือโดนสารเคมีต่างๆ

2.4 โรคผิวหนังเรื้อรังเดิมที่ทำให้เกิดแผลเป็นที่หนังศีรษะ เช่น

• Lichen planopilaris

• Chronic cutaneous lupus erythematosus

• Morphea (circumscribed scleroderma)

• Necrobiosis lipoidica

• Follicular degeneration syndrome (folliculitis decalvans) พบหนังศีรษะอักเสบมีแผลเป็น จาก granulomatous inflammatory process จนเกิดเป็นตุ่มหนองที่ต่อมขน (pustular folliculitis

• Pseudopelade of brocq ผู้ป่วยจะมาด้วยอาการผมร่วงแบบมีแผลเป็นที่รูปร่างและตำแหน่ง ไม่แน่นอน ลุกลามอย่างช้าๆ โดยไม่มีลักษณะของ folliculitis ตำแหน่งที่พบได้บ่อยคือ ที่ crown และกลาง vertex ของศีรษะ บางรายมีผิวหนังฝ่อบางร่วมด้วยได้ สาเหตุแท้จริงไม่ทราบ เชื่อกันว่าเป็นโรคที่ไม่ทราบสาเหตุ แต่บางกลุ่มก็เชื่อว่าเป็นเพียงระยะสุดท้ายของหลายๆ โรคเนื่องจากการตรวจทางจุลพยาธิวิทยา พบเซลล์ lymphocytesอยู่ในบริเวณรอบต่อมขน และมีพังผืดในชั้นหนังแท้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *